Viltkonsult Jonas Malmsten AB är ett enmansföretag som startades 2016 av mig, Jonas Malmsten. Sedan veterinärexamen 2006 har jag arbetat med vilda djur på flera olika sätt.

Det började med en tjänst som viltpatolog / -obducent vid SVA som även innebar arbete med ett stort antal olika projekt på olika djur och oftast med sjukdomar i fokus. Fågeldöd i Blekinge, fågelinfluensa (H5N1), hårlöshet hos älg, hudsår hos älgtjur, svampsjukdomar (chytridiomykos) hos groddjur, test av fångstredskap för säl och vildsvin, dvärgbandmask hos rödräv, trikiner hos rovfåglar och inte minst det 10-åriga forskningsprojektet om älgar på Öland.
Tidigt knöts nära band med SLU där jag 2014 doktorerade med en avhandling om älgreproduktion och sjukdomar. Arbetet vid SVA fortsatte till 2016 då jag efter 10 år lämnade myndigheten för att bli egenföretagare inom vilt, helt enkelt. Det blev samarbeten med både SLU, SVA, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Länsstyrelsen, Svenska Kennelklubben och inte minst tidskriften Svensk Jakt där jag sedan flera år är frilansande skribent inom olika ämnen som rör vilt, jakthundar, sjukdomar, förvaltning, reproduktion, slakt, hygien och mycket mer.

Jag driver Hjorthälsan (hjorthälsan.se) som är en nationell rådgivningstjänst för hälsa, smittskydd, skötsel och annat för landets hägnade hjortar, fördelat på ca 300 hägn.
Jag har skrivit ett antal böcker – både på uppdrag och själv och tänker fortsätta med detta ett bra tag till. Under 2017 knöts jag återigen till SLU och då som veterinär på halvtid vid institutionen för vilt, fisk & miljö där jag arbetar med forskning, försöksdjur (t ex älgar som märks med halsband), och veterinära frågor som rör vilda djur.
Jag håller flera föreläsningar och deltar i seminarier varje år – senaste räkningen visade på över 350 olika föreläsningar nationellt och internationellt. Specialområden får sägas vara reproduktion och sjukdomar hos vilda djur, viltförvaltning, fångst och immobilisering av vilt, samt livsmedelshygien och säkerhet med fokus på vilt. 
 
Välkomna att höra av er med frågor, eller för att beställa min bok (som förhoppningsvis snart ska bli fler)

Länkar

Om sjukdomar hos vilda djur, hur man rapporterar, skickar in mm:

Om viltforskning vid SLU:

Om hägnad hjort och hjort i allmänhet: